Cookie Preferences

Nemocnice a armáda

V Aramarku chceme dokázat, že i v nemocnici nebo v armádě se dá dobře najíst.

Stravování specifických skupin, jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory a armádní posádky, zajišťujeme s vysokou úrovní bezpečnosti produktů. Při sestavování stravovacích plánů klademe velký důraz na nutriční a dietologické parametry a přijímáme vysokou míru odpovědnosti za kvalitu služeb poskytovaných uvedeným skupinám.


Nemocniční catering


 • Pacientské stravování chápeme jako podporu ozdravného procesu.

 • Máme vlastní tým nutričních terapeutů a dietních kuchařů.

 • Vytváříme vlastní stravovací plán pro účely léčby.

 • Máme tréninkový program pro odborný personál.

 • Nabízíme 100% bezpečný produkt pod neustálým dohledem.

 • Investujeme do tabletových systémů.

 • Nabízíme speciální koncept stravování pro zaměstnance nemocnic a zdravotnických zařízení.

 • Disponujeme vlastním nutričním softwarem, který pracuje s více než 140 dietními kombinacemi.

Armádní stravování


 • Vytváříme vlastní stravovací plány pro armádní skupiny.

 • Uplatňujeme přísné nároky na dodavatelskou síť pro armádní restaurace.

 • Zajišťujeme speciální stravu pro příslušníky zahraničních vojsk (např. košer a halal).

 • Zajišťujeme zásobování potravinami pro vojenská cvičení.

 • Při mimořádných událostech jsme flexibilní.

 • Zajišťujeme stravování pro vojenská cvičení, včetně zahraničních misí.