Cookie Preferences

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ARAMARK, s.r.o. (dále jen „Aramark“), provozuje tuto webovou stránku a odpovídá za shromažďování a uchovávání osobních údajů na této webové stránce. Aramark respektuje soukromí každého uživatele této webové stránky a níže Vám poskytuje informace o tom, jak jsou na této webové stránce osobní údaje zpracovávány.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek www.aramark.cz, nikoli však webových stránek třetích osob, ke kterým máte přístup prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na webových stránkách společnosti Aramark.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme výhradně v rámci platných předpisů na ochranu osobních údajů. Níže jsou uvedeny informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů. Základním právním předpisem ochrany osobních údajů je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Jaké osobní údaje zpracováváme, na jakém právním základě a pro jaké účely?

Osobní údaje označují informace o identifikovatelné fyzické osobě. Při návštěvě těchto webových stránek, při přihlášení k odběru newsletteru nebo při vkládání dotazů, reklamací či jiných připomínek shromažďujeme ve společnosti Aramark následující osobní údaje:

a) Údaje o přístupu / protokolové soubory

Při návštěvě těchto webových stránek server automaticky zaznamenává protokolové soubory, které nelze přiřadit konkrétní osobě. Zaznamenávají se následující údaje:

  • označení navštívené webové stránky
  • datum a čas přístupu
  • množství přenesených dat
  • informace o úspěchu přístupu
  • typ / verze prohlížeče
  • operační systém
  • URL referer (dříve navštívená stránka)
  • IP adresa
  • informace o poskytovateli připojení

Pokud budou tyto údaje zahrnovat také osobní údaje o přístupu na webové stránky a protokolové soubory, bude právním základem jejich zpracování náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající ve správě a zlepšování našich webových stránek. To je rovněž účel zpracování těchto údajů.

b) Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho Aramark newsletteru, budeme Vás informovat o naší společnosti a našich aktuálních nabídkách.

Pokud si přejete dostávat newsletter, budeme od Vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy nebo že je její majitel srozuměn s odebíráním newsletteru. Poskytnutí jakýchkoliv jiných informací je dobrovolné a není potřebné pro zasílání newsletterů. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a účelem zpracování je zmíněné informování o naší společnosti a našich nabídkách prostřednictvím newsletteru.

Upozorňujeme, že pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budeme uchovávat také Vaši IP adresu a datum přihlášení. Uchování těchto údajů bude sloužit pouze jako důkaz pro případ, že by třetí osoba e-mailovou adresu zneužila a zaregistrovala se k zasílání newsletteru bez vědomí osoby oprávněné s e-mailovou adresou disponovat.

Svůj souhlas s uchováním e-mailové adresy a souvisejících dobrovolně poskytnutých údajů, jakož i s jejich použitím pro zasílání newsletteru, můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést prostřednictvím odkazu umístěného přímo v newsletteru, telefonicky nebo poštou. Vaše odvolání souhlasu můžete zaslat na info@aramark.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 286 014 111.

Přihlášení k zasílání newsletterů se provádí pomocí postupu dvojitého přihlášení (double-opt-in). K zařazení do distribučního seznamu a k přihlášení k zasílání newsletterů dojde až poté, co potvrdíte odkaz zaslaný na e-mail uvedený během registrace.

c) Používání cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies, což jsou malé soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se koncového zařízení přistupujícího uživatele (PC, smartphone nebo podobné). Slouží mimo jiné ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek, které mohou být analyzovány za účelem zlepšování nabídky na webových stránkách.

Cookies používáme s Vaším souhlasem, který dáte při první návštěvě webových stránek potvrzením cookie banneru nebo prostřednictvím používáním těchto webových stránek. Pokud si toto nepřejete, můžete zabránit ukládání cookies změnou nastavení Vašeho prohlížeče.

Bližší informace o používaných typech cookies, o účelech jejich zpracování a o možnosti jejich omezení či zákazu jsou uvedeny níže v části 2.

d) Reklamace a připomínky, dotazy

Neustále se snažíme zlepšovat naše služby, a proto máte možnost na našich webových stránkách uplatňovat vůči nám reklamace, adresné připomínky či se na nás obracet v jiných souvisejících záležitostech. Abychom byli schopni tyto žádosti řádně vyřizovat a odpovědět Vám, jakým způsobem byly vyřízeny, potřebujeme Vaše osobní údaje. Proto platí, že v souvislosti s vložením reklamací či připomínek Vás požádáme o vyplnění Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem zpracování je oprávněný zájem společnosti Aramark dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v plnění našich povinností, v zájmu na adresném vyřizování připomínek a zvyšování spokojenosti s našimi službami. To je rovněž účelem příslušného zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím našich webových stránek nám můžete pokládat dotazy. Rovněž v té souvislosti Vás požádáme o sdělení Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů, abychom mohli Váš dotaz řádně vypořádat. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v adresném vypořádání Vašeho dotazu. To je rovněž účelem zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme za uvedenými účely po dobu vyřízení příslušné reklamace, připomínky či dotazu a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich oprávněných zájmů, která obvykle nepřekročí několik měsíců.

Máte-li přání, které nám chcete sdělit anonymně, můžete nás oslovit emailem na adresu info@aramark.cz.

e) Citlivé údaje

Na těchto webových stránkách nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé údaje). Žádáme uživatele webových stránek, aby takové údaje neuváděli ani ve svých reklamacích, připomínkách či dotazech.

2. Cookies

a) Obecně o cookies

Na těchto webových stránkách používáme dva druhy souborů cookies: (1) přímé soubory cookies, které jsme sami umístili do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a které používáme k rozpoznání Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při opětovné návštěvě našich webových stránek; a (2) soubory cookies třetích osob, které poskytují poskytovatelé služeb na našich webových stránkách a které tito poskytovatelé služeb používají, aby rozpoznali Váš počítač nebo mobilní zařízení při návštěvě jiných webových stránek.

Z hlediska doby uchování se může jednat o krátkodobé soubory cookies (tzv. session cookies, které vyprší při zavření webového prohlížeče) i trvalé soubory cookies (ty zůstanou ve Vašem počítači nebo v mobilním zařízení, dokud je neodstraníte), abychom Vám na našich webových stránkách mohli poskytnout více personalizovaný a interaktivní obsah.

b) Používané soubory cookies

Naše webové stránky využívají následujících souborů cookies pro účely, které jsou uvedeny níže:

Typ souboru cookie

Účel

Základní cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím našich webových stránek a využití některých jejich funkcí. Bez těchto souborů nemůžeme poskytovat služby, o které jste požádali s tím, že tyto soubory používáme pouze pro účely poskytování těchto služeb.

Funkční cookies

Tyto soubory cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby, které při jejich používání učiníte. Účelem těchto souborů je poskytnout Vám lepší personalizaci a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své předvolby pokaždé, když navštívíte naše webové stránky.

Analytické a výkonnostní cookies

Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o provozu na našich webových stránkách a o tom, jak je uživatelé používají. Shromážděné informace mohou zahrnovat údaje o počtu návštěvníků našich webových stránkách, údaje o webových stránkách, ze kterých se dostali na naše webové stránky, a naopak stránky, které navštívili z našich webových stránek, v jakou denní dobu navštívili naše webové stránky, zda již navštívili naše webové stránky dříve a další podobné informace. Tyto informace využíváme k efektivnějšímu provozu našich webových stránek, ke shromažďování demografických informací, ke sledování úrovně aktivity na našich webových stránkách a k jejich vylepšování.
Za tímto účelem používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics používá své vlastní soubory cookies. Další informace o souborech cookies a o ochraně osobních údajů u služby Google Analytics naleznete zde. Pokud nechcete služby Google Analytics v souvislosti s využíváním našich webových stránek využít, stáhněte si a instalujte plugin pro prohlížeče, které jsou k dispozici zde.

Cílené a reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies sledují Vaše zvyklosti při prohlížení. To nám umožňuje cílit reklamu, která Vás bude pravděpodobně zajímat. Tyto soubory cookies používají informace o historii prohlížení a sdružují Vás s dalšími uživateli, kteří mají podobné zájmy. Na základě těchto informací mohou inzerenti umístit soubory cookies, aby jim umožnily zobrazovat reklamu, která bude podle našeho názoru relevantní pro Vaše zájmy, když navštěvujete webové stránky třetích osob.
Některé soubory cookies, které si pamatují Vaše zvyklosti při prohlížení, a cílenou reklamu můžete zakázat na těchto stránkách. Pozor, reklama se bude zobrazovat, i když se rozhodnete odstranit cílené nebo reklamní soubory cookies, nebude jen cílená na Vás. Dokonce i když se rozhodnete odstranit soubory cookies společností uvedených v seznamu na výše odkazovaných stránkách, ne všechny společnosti, které poskytují online behaviorální reklamu, jsou v tomto seznamu uvedeny, a proto můžete i nadále dostávat některé cookies a reklamu „na míru“ od společností, které v seznamu nejsou uvedeny.

c) Zakázání souborů cookies

Soubory cookies můžete odstranit nebo odmítnout v nastavení prohlížeče. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle pokynů v prohlížeči (pokyny se obvykle nacházejí v nástroji „nastavení“, „nápověda“ nebo „upravit“). Mnoho prohlížečů je nastaveno na příjem souborů cookies, dokud nastavení nezměníte.

Další informace o souborech cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení, a jak tyto soubory spravovat a odstranit, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Pokud neakceptujete naše soubory cookie, může při používání našich webových stránek dojít k obtížím. Například nebudeme pravděpodobně schopni rozpoznat Váš počítač či mobilní zařízení a Vy se při každé návštěvě našich webových stránek budete muset znovu přihlásit.

3. Jakým způsobem osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme k provozování a ke zlepšování webových stránek, k zasílání newsletterů, pokud jste k tomu dali Váš souhlas, k vyřizování Vašich dotazů či reklamací a připomínek.

Společnost Aramark používá protokolové údaje pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace webových stránek. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely statistického vyhodnocení.

Společnost Aramark je však oprávněna zpětně revidovat protokolové údaje, pokud bude existovat důvodné podezření na nezákonné použití webových stránek. V žádném případě tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám pro žádné účely.

Pokud nám uživatel našich webových stránek poskytne své osobní údaje v souvislosti s položením dotazu, použijeme je výhradně k zodpovězení jeho dotazu a k související technické administraci.

Osobní údaje obvykle shromažďujeme přímo od Vás, nikoli od třetích osob.

4. Komu předáváme osobní údaje?

Mimo skupinu společností Aramark, nejsou osobní údaje předávány třetím osobám. Aramark je součástí celosvětové skupiny se spřízněnými společnostmi a poskytovateli služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj. Na základě toho může společnost Aramark předávat Vaše osobní údaje jiným společnostem ze skupiny mimo EHP pro účely stanovené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a to i do zemí, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nejsou srovnatelné s právními předpisy na ochranu údajů použitelnými v EHP. Pokud společnost Aramark předá osobní údaje do země, která nebyla uznána Evropskou komisí jako země, jejíž úroveň ochrany osobních údajů odpovídá úrovni ochrany EHP, provede společnost Aramark toto předání s využitím ochranných nástrojů v souladu s platnými evropskými předpisy na ochranu osobních údajů, například s využitím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, čímž bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Více informací o standardních smluvních doložkách naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Pokud máte zájem o další informace o postupech používaných společností Aramark při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás prosím na info@aramark.cz.

5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Doba uchovávání vyplývá z obchodních potřeb a oprávněných zájmů společnosti Aramark, případně též z příslušných právních předpisů.

Osobní údaje budou smazány ihned poté, co uživatel webových stránek odvolá svůj souhlas s jejich zpracováváním, pokud již nebude existovat jiný právní základ pro jejich zpracování.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Společnost Aramark uchovává Vaše osobní údaje v zabezpečené formě, a za tím účelem přijala veškerá nezbytná preventivní opatření k ochraně Vašich osobních údajů, před jejich ztrátou, zničením, zneužitím, přístupem neoprávněných osob či manipulací.

7. Jaké máte práva?

Jako subjekt údajů námi prováděného zpracování osobních údajů máte, při splnění podmínek stanovených právními předpisy, následující práva:

(a) Právo na přístup:

Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

(b) Právo na opravu:

Máte právo požadovat, aby Vaše nesprávné nebo neúplné osobní údaje byly doplněny nebo opraveny.

(c) Právo na výmaz:

Ve stanovených případech máte právo žádat o výmaz Vašich osobních údajů. To však platí pouze v případě, že si již nadále nebudeme oprávněni Vaše osobní údaje ponechat.

(d) Odvolání souhlasu:

Obecně platí, že Vaše osobní údaje zpracováváme na jiných právních základech, než je Váš souhlas. Pokud nám v určitých případech souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělíte, můžete tento souhlas s účinky do budoucna odvolat a zabránit dalšímu zpracování Vašich údajů.

(e) Právo na omezení zpracování:

Ve stanovených případech můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu trvání přezkumu oprávněnosti jejich zpracování.

(f) Právo na přenositelnost:

Při splnění určitých podmínek můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje předali elektronicky jinému správci, kterého určíte.

(g) Právo podat stížnost:

Na zpracování Vašich osobních údajů si nám můžete stěžovat nebo si můžete stěžovat příslušnému dozorovému orgánu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v následující části.

Upozorňujeme, že existují výjimky z výše uvedených práv, a proto tato práva nemohou být uplatněna vždy a za všech okolností.

8. Na koho se můžete obrátit?

(a) Správce

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit některá Vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím dále uvedených údajů:

ARAMARK, s.r.o.
Pekařská 628/14, Jinonice, 155 00 Praha 5
Telefon +420 286 014 111
info@aramark.cz

(b) Příslušný dozorový orgán

Příslušným dozorovým orgánem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz
posta@uoou.cz

9. Aktuálnost a platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Aramark si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit, a to s účinkem do budoucna. S ohledem na to doporučujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů znovu pročítat v pravidelných intervalech.

Datum poslední aktualizace: 27. července 2020