Cookie Preferences

Společenská odpovědnost

Realizujeme řadu aktivit, které přispívají k rozvoji komunit a propagaci zdravého životního stylu

Podporujeme řadu dětských domovů a hospiců, každoročně darujeme množství lékařských přístrojů a pomůcek významným nemocnicím. Pravidelně přispíváme do vojenského fondu solidarity, který poskytuje pomoc rodinám vojáků padlých nebo zraněných při výkonu služby.

Naše pomoc ale směřuje v první řadě k těm, kdo jsou nám nejblíž, k našim zaměstnancům, kteří se dostanou do těžké životní situace nebo které například postihne živelná pohroma.

Zdravý rozvoj společnosti nám není lhostejný. Každoročně proto pořádáme tzv. Aramark Building Community Day (Den ABC), během kterého tisíce našich zaměstnanců po celém světě předávají své znalosti a zkušenosti v oblasti zdravého životního stylu a fungování pracovního trhu rodinám, mladým lidem i dospělým.

Cílem Dne ABC je především veřejnosti zábavnou formou představit koncept zdravého stravování. Návštěvníci akce mohou načerpat inspiraci během praktických ukázek přípravy pokrmů, které předvádějí naši přední šéfkuchaři a odborníci na výživu. A protože největší motivací ke změně je vlastní prožitek, mnohé pokrmy mohou účastníci ochutnat.

Den ABC je věnován i lidem, kteří hledají zaměstnání či přemýšlejí o jeho změně. O cenné zkušenosti z náboru zaměstnanců se s účastníky podělí naši HR specialisté. A výběr témat je opravdu široký – od rozvoje dovedností, které jsou pro uplatnění na současném pracovním trhu klíčové, až po praktické tipy pro psaní CV či přípravu na pracovní pohovor.

Máme velkou radost, že tato akce má rok od roku větší dopad. Velmi úspěšný byl ročník 2015, do kterého se zapojilo téměř 8000 dobrovolníků, kteří v 15 zemích po celém světě realizovali 300 projektů. A o tom, že se akce opravdu vydařila, vypovídá i masivní účast – celkem se na ni přišlo podívat půl milionu návštěvníků.

Aramark Building Community Day je součástí celofiremního filantropického a dobrovolnického programu. V jeho rámci spolupracujeme s více než 100 komunitními organizacemi a celkem jsme již do rozvoje komunit investovali téměř 9 milionů dolarů a více než 160 000 hodin nadšené práce.