Cookie Preferences

Soutěž Pepsi

Pravidla soutěže Pepsi

 

 PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "VYHRAJ DÁRKY NA VÁNOCE"

Pořadatel soutěže je společnost PEPSICO CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00, Praha 9, IČ: 48587354 (dále jen "Pořadatel"). Administrativním zajištěním Soutěže pověřil Pořadatel agenturu EverWhere s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00, Praha 4, IČ: 24665061 (dále jen „Organizátor“). Technickým správcem soutěže je společnost Barracuda BS spol. s.r.o., Na Jezerce 1199/7, 140 00, Praha 4.

1. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž s názvem "Vyhraj dárky na Vánoce" (dále jen jako "soutěž") bude probíhat od 00:00:01 22. 10. do 23:59:59 16. 12. 2018 (dále též "doba trvání soutěže") v restauracích Aramark na území České republiky. Seznam restaurací Aramark zapojených do této soutěže najdete v příloze těchto pravidel.

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

 

Tato soutěž se vztahuje na produkty Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew a Lay’s prodávané ve vybraných restauracích Aramark na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobky“). Tato soutěž se nevztahuje na plechovku Pepsi ve zvýhodněném menu.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel starší 15 let, který v době konání soutěže prokazatelně nakoupí soutěžní výrobky v místě konání soutěže (dále také "účastník" nebo "soutěžící) a uschová si doklad dokumentující tento soutěžní nákup (dále jen „soutěžní účtenka“).

2. Účastník se zapojí do soutěže svou registrací prostřednictvím webového registračního formuláře umístěného na http://www.pepsi-vanoce.cz/aramark, v němž zájemce o účast v soutěži uvede pokladní kód soutěžní účtenky , datum a čas nákupu ze soutěžní účtenky, své jméno, telefonní číslo, na kterém je k zastižení, a svůj email. Odesláním registračního formuláře soutěžící potvrzuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů údajů (viz. čl. 8. těchto pravidel).

3. Účastník soutěže si musí uschovat soutěžní účtenku prokazující nákup soutěžního výrobku. Datum nákupu na soutěžní účtence musí předcházet nebo být shodné s datem doručení registrace do evidenčního systému technického správce. Datum nákupu zároveň musí spadat do doby trvání soutěže.

4. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, vždy se však musí prokázat novou soutěžní účtenkou. V případě výhry musí soutěžící zaslat fotografii všech soutěžních účtenek, jejichž kódy zaregistroval na soutěžní web.

5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, organizátora a technického správce, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeni osoby prodávající soutěžní výrobky a zaměstnanci firmy prodávající soutěžní výrobky, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

 

 

4. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení minimálně 1 ks soutěžních výrobků a registrace do soutěže podle čl. 3 odst. 2. těchto pravidel.

2. Výherci výher budou určeni losováním, a to ze všech soutěžících, kteří se v době trvání soutěže řádně zapojili do soutěže.

3. Losování výherců bude probíhat v týdenních losovacích cyklech a uskuteční se vždy během následujícího pracovního dne po skončení daného soutěžního týdne. Losování výherců týdenních výher se tedy uskuteční dne 29. 10. 2018, 5. 11. 2018, 12. 11. 2018, 19. 11. 2018, 26. 11. 2018, 3. 12. 2018, 10. 12. 2018 a 17. 12. 2018 (dále jen „losovací dny“). Pokud nebude možné vylosovat výherce za losovací cyklus, pak se tato výhra přesouvá do dalšího losovacího cyklu. Losování týdenních výher bude provedeno elektronicky náhodným výběrem a bude provedeno za účasti dvoučlenné komise, sestavené ze zaměstnanců technického správce Barracuda BS spol. s r.o. O losování bude vystaven protokol o losování.

4. Účastník soutěže si musí uschovat výherní účtenku/účtenky, kterou/kterými se do soutěže zapojil. Tuto účtenku musí předložit účastník pořadateli soutěže v případě uplatnění nároku na výhru, a to způsobem uvedeným v čl. 5. odst. 3 těchto pravidel. Pokud výherce účtenku nepředloží, výhra se nepředá.

5. Pořadatel a technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.pepsi-vanoce.cz/aramark, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici registrační formulář.

6. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní vstupy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru, soutěžní vstupy neúplné, smyšlené, opakující se a soutěžní vstupy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům. Po zaslání deseti neregulérních soutěžních vstupů prostřednictvím webového formuláře bude přijímání soutěžních vstupů od daného soutěžícího zastaveno blokací IP adresy a soutěžní vstupy nebudou zařazeny do losování.

7. U přijatých zpráv z registračního formuláře do evidenčního systému je zhotoven záznam obsahující pořadové číslo zprávy, datum a čas přijetí, obsah přijaté zprávy, telefonní číslo. Takto získané informace jsou rozhodující pro identifikaci výherců

8. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní zprávy z registračního formuláře. Platnou soutěžní zprávou se rozumí taková zpráva, která byla vygenerována technickým správcem. Pořadatel a technický správce soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních zpráv. Tato rozhodnutí jsou konečná.

9. Platná soutěžní zpráva zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

 

5. VÝHRY V SOUTĚŽI, JEJICH UPLATNĚNÍ A DISTRIBUCE

 

1. V soutěži se rozděluje celkem 240 ks výher. Výhry jsou věcné povahy (nejedná se o finanční plnění). Výhry lze uplatnit výhradně na území České republiky.

2. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

• Týdenní výhra telefon Huawei P20 Lite

 

Do soutěže je vloženo celkem 8 výher.

Výběr výherce každého soutěžního týdne bude proveden losováním v každý z losovacích dnů. Každý z losovacích dnů bude vylosován jeden výherce této výhry, pokud pořadatel neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů.

  • • Týdenní výhra televize Samsung

 

Do soutěže je vloženo celkem 16 výher.

Výběr výherců každého soutěžního týdne bude proveden losováním v každý z losovacích dnů. Každý z losovacích dnů budou vylosováni dva výherci této výhry, pokud pořadatel neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů.

  • • Týdenní výhra tablet Huawei tablet

 

Do soutěže je vloženo celkem 32 výher.

Výběr výherců každého soutěžního týdne bude proveden losováním v každý z losovacích dnů. Každý z losovacích dnů budou vylosováni čtyři výherci této výhry, pokud pořadatel neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů.

  • • Týdenní výhra triko Pepsi

 

Do soutěže je vloženo celkem 80 výher.

Výběr výherců každého soutěžního týdne bude proveden losováním v každý z losovacích dnů. Každý z losovacích dnů bude vylosováno deset výherců této výhry, pokud pořadatel neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů.

  • • Týdenní výhra poukázka na nákup v síti Mall.cz v hodnotě 1 000 Kč.

 

Do soutěže je vloženo celkem 104 výher.

Výběr výherců každého soutěžního týdne bude proveden losováním v každý z losovacích dnů. Každý z losovacích dnů bude vylosováno třináct výherů této výhry, pokud pořadatel neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů.

3. Soutěžící budou o výhře informováni formou sms z čísla 736 333 444. Po sdělení výhry musí soutěžící nahrát fotografii či scan soutěžní účtenky s detailem pokladního kódu soutěžní účtenky a provedeného nákupu na www.pepsi-vanoce.cz/aramark/?adresa, a to za účelem ověření své osoby jako výherce a kontroly dodržení všech pravidel soutěže.

4. Týdenní výhra poukázka na nákup v síti Mall.cz je výhercům odesílána elektronicky. Jiný způsob doručení není možný.Pořadatel ani organizátor neručí za zneužití kódu poukázky a neručí tedy za nefunkčnost kódu pro uplatnění jeho hodnoty, kterou není možné na pořadateli nárokovat.

5. Týdenní výhry telefon Huawei, televize Samsung, tablet Huawei, triko Pepsi budou zasílány 1x týdně přepravní společností na adresu uvedenou výhercem. Není možné nárokovat zaslání jinou dopravní společností. Pořadatel ani organizátor za služby přepravní společnosti neručí a neručí tedy za neobdržení výhry, kterou není možné na pořadateli nárokovat. Stejně tak neručí za dodání výher před Vánoci, zejména u výherců vylosovaných po posledním soutěžním týdnu.

6. Výhry nepřevzaté adresátem propadají ve prospěch pořadatele.

7. Soutěžícím se doporučuje uschovat si soutěžní účtenku minimálně dva týdny po vyhodnocení daného týdenního cyklu, ve kterém se do soutěže registrovali pro případ, že vylosovaný výherce nesplní podmínky pro potvrzení své výhry. Následně mohou být kontaktováni jako náhradní výherce. Náhradní výherce/výherci bude určen/budou určeni na základě dodatečného losování z došlých registrací v daném soutěžním týdnu.

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

9. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

10. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

11. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

6. REKLAMACE

 

V případě potřeby reklamovat vady některé z výher Huawei P20 Lite, Televize Samsung či Huawei tablet nás prosím kontaktujte na adrese aramark@web-souteze. Zašleme Vám fakturu, se kterou bude možné případné vady některé ze shora uvedených výher reklamovat. Vady výher je možné reklamovat do jednoho roku ode dne losování výherců Vaší výhry, tedy do roka od 29. 10. 2018, 5. 11. 2018, 12. 11. 2018, 19. 11. 2018, 26. 11. 2018, 3. 12. 2018, 10. 12. 2018 a 17. 12. 2018.

7. MIMO DOMOV

 

Z každého nákupu výrobků značky Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew a Lay’s uskutečněného ve vybraných restauracích Aramark v době trvání soutěže přispějete 1 Kč, až do dosažení částky 100.000 Kč, na podporu dětí vycházejících z dětských domovů, aby se začlenily do běžného života.

 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“). Účastník bere na vědomí, že od účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) se řídí ochrana osobních údajů tímto Nařízením. Účastník tímto prohlašuje, že Organizátorovi a uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu od začátku Soutěže do 31. 12. 2019.

2. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků: - jméno a příjmení; - telefonní číslo; - email - doručovací adresa

3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: - vyhodnocení soutěže; - předání výhry; - kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly soutěžní účtenky);

4. Osobní údaje mohou být dále (kromě Pořadatele) zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Organizátor a Technický správce. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí ůčastníka zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas může být účastníkem písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.

5. Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od nabytí účinnosti GDPR má účastník v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva: - právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů; - právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; - právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; - právo podat stížnost; - právo na opravu osobních údajů; - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; - právo na omezení zpracování; - právo na přenositelnost osobních údajů; - právo vznést námitky; - veškerá další práva přiznaná Nařízením.

6. Účastník výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a výrobky Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

 

1. Po dobu trvání soutěže je možné psát dotazy k soutěži na email: aramark@web-souteze.cz

2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher

9. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

10. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.pepsi-vanoce.cz/aramark a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

 

V Praze dne 22. 10. 2018